Zezunja en Yuri moeten nog hard werken aan hun kommunikaassie