Hoe ga ik te werk?

Schrijfbegeleiding op maat

Wanneer ik je begeleid, richt ik me op jouw teksten en ik zoek de tips en theorie die van toepassing zijn op jouw schrijfontwikkeling. Ik schik me zoveel mogelijk naar jouw wensen ten aanzien vanĀ de inhoud, de hoeveelheid tekst, het soort feedback en de frequentie van onze sessies.

Iets of niets

Als je nog geen tekst hebt, maar wel wensen of ideeƫn, kan ik je helpen om die in een plan van aanpak te gieten. Welk genre wil je schrijven? En welke opzet en schrijfstijl zijn geschikt voor wat je wilt bereiken? Omdat een verhaal schrijven vaak een traject van lange adem is, kiezen de meeste auteurs voor een langdurige samenwerking, maar alles is mogelijk: lang, kort, veel sessies, weinig sessies. De keuze is aan jou.

Als je al een tekst hebt, maar je zou graag hulp krijgen bij het afmaken of herschrijven, dan nemen we de bestaande tekst als uitgangspunt. Ik bekijk wat je al hebt en in overleg bepalen we daarna de werkwijze en de tijdsspanne.

Beginners en gevorderden

Mocht je een beginner zijn, dan kan ik je begeleiden bijĀ het aftasten van de basisregels van hetĀ genre dat je wilt schrijven, ik kan beginnersfoutjes aanwijzen en orde scheppen in de chaos van wensen en plannen. Ben je gevorderd? DanĀ kan ik je helpen je onderwerpĀ beterĀ ‘schoon te denken’, ik kan je stimuleren je schrijfstijl aan te scherpenĀ enĀ ik kan overzicht kweken om zo een projectĀ van lange adem te volbrengen.

Nederlanders enĀ Belgen

Je bent welkom als je Nederlandstalige teksten schrijft. De schrijvers die ik begeleid wonen zowel in Nederland als in Vlaanderen.

Leesverslagen

Mijn leesverslagen zijn altijd doorwrocht en uniek. Elke schrijver krijgt van mij persoonlijke feedback en tips. Ik zoek theorie die past bij jouw tekstsoort en ik geef adviezen om de zwaktes die op de loer liggen te omzeilen. Mocht je (nog) geen tekst insturen, maar wel hulp willen, dan schrijf ik een verslag waarin ik aan de hand van jouw vragen en wensen een voorzet geefĀ om een begin te maken. De leesverslagen zijn minimaal 4 pagina’s, somsĀ meer. Je krijgt in iederĀ leesverslagĀ feedback, tips, theorie, en als je dat wenst geef ik ook opdrachten. Ik verstuur de leesverslagen per e-mail.

Gesprekken

Ik maak Ć”ltijd een leesverslag, maar je kunt daarnaast ook een afspraak met mij maken om in het echt of viaĀ Skype met mij te praten over je tekst of je schrijfplannen. In het gesprek licht ik hetĀ leesverslag onder vier ogen toe. Een gesprek met mij over je werkĀ duurt meestalĀ ongeveer een uur. De offline-afspraken vinden plaats bij Mister Bean in Leuven (Kessel-Lo, vlak achter het station van Leuven). De online-gesprekken voeren we viaĀ Skype, Facetime of een andere audio- of videodienst.

Inschrijven

Inschrijven gaat als volgt:

Beantwoord de volgende vragen:

  • Wat wil je schrijven of wat heb je geschreven? Welk genre? Is het voor publicatie?
  • Als je al iets hebt geschreven, zou je dat willen meesturen?
  • Wat wil je bereiken met schrijven?
  • Heb je ervaring?
  • Waarom heb je mijn hulp nodig?
  • Hoeveel sessies zou je willen?

Als ik je mailtje met de antwoorden heb ontvangen, stuur ik een voorstel metĀ een werkwijze en een prijsopgave. Vervolgens kijk jijĀ of je het een goed plan vindt. Zo ja, dan ga je akkoord, zo nee, dan kun je een tegenvoorstel doen of afhaken. Als we samenĀ hebben besloten hoe ik je kan helpen, stuur ik een factuur en als de betaling binnen is, kunnen we beginnen. DeĀ deadlines bepalen we in overleg.

Wat gebeurt er na de inschrijving?

Na de inschrijving stuur je mij jouw tekst, of een deel ervan, waarna ik het eerste leesverslag schrijf. Mocht je gekozen hebben voor gesprekken, dan volgt erĀ een spreekuur naar aanleiding van dat leesverslag.

Huishoudelijke mededelingen

ā€¢ Een leesverslag is altijd minimaal 4 a4’tjes en bestaat elke keerĀ uit feedback op wat jij hebt geschreven.Ā Ik denk met je mee over wat je doet en hoe je dat doet, ik geef theorie over het genre en ik reik praktische tips aan om je tekst te verbeteren.

ā€¢ Als je een gesprek hebt besteld, licht ik daarin het leesverslag toe. HetĀ duurt ongeveer een uur.

ā€¢ Je kunt mondelinge en schriftelijke sessies ook combineren.

ā€¢ Hoewel ik zoveel mogelijk in jouw schrijfritme probeer te werken, is het bij mensen met een hoog schrijftempo soms lastig om ze bij te houden. Ik zal waarschuwen als ik tijd tekort kom, dan zoeken we samen een oplossing.

ā€¢ Mocht je meer woorden willen insturen dan we vooraf hebben afgesproken, dan moeten we even overleggen of dat invloed heeft op de prijs.

ā€¢ Ik doe geen eindredactie over je teksten of manuscript tijdens een coaching. Uiteraard wijs ik je wel regelmatig op stijl- en taalfouten, maar een gedegen eindredactie vraagt een andere benadering dan een coaching. Ik ben wel in te huren als eindredacteur, en de meeste schrijvers eindigen hun sessies met een eindredactieronde door mij.

ā€¢ De inschrijving voor trajecten tot en met 10 sessies zijn een jaar geldig. Binnen die tijd moet de coaching afgerond zijn. Mocht het door omstandigheden langer duren, dan kunnen we in overleg de duur wat oprekken.

ā€¢ Restitutie van het inschrijfgeld is na de eerste sessie niet meer mogelijk. Je kunt wel altijd de aanpak bijsturen, ik schik me immers zoveel mogelijk naar jouw wensen.

ā€¢ Voor Vlamingen: ik mag helaas geen opleidingscheques accepteren.

Inschrijven? Stuur me een e-mail.

 

Wil je eerst meer informatie?

Ā© 2020 Maartje Luif & KLEO, met dank aan Wannes Daemen ā€¢ Leveringsvoorwaarden

Stuur een mailtje

Wil je meer informatie of heb je vragen? Mail mij!

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?